62

počet absolventů
od roku 2019

85 %

absolventů pracuje v oboru nebo pokračuje ve studiu na VŠ

5/120

počet volných míst
v prvním ročníku 2021-22

Proč VOŠ Scholastika?

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si klíčové pracovní dovednosti pro budoucí uplatnění v oblastech designu nebo získat klíčové znalosti pro navazující studium na VŠ.

Výuku vede tým mladých pedagogů, designérů, umělců a teoretiků samostatně působících v oboru. Ti zajišťují zajímavá školní zadání i možnost konzultovat vlastní projekty, vyvážený poměr praxe a teorie, při kterých pedagogové předávají své aktuálně ověřené znalosti.

Škola pravidelně organizuje extra workshopy s odborníky z oboru, stejně tak prezentace a přednášky hostů nebo zahraniční komentované výlety za designem, uměním a architekturou.

Naši studenti několikrát ročně sami organizují prezentace a výstavy svých prací. Mají možnost semestrálních zahraničních studijních a pracovních stáží v rámci programu Erasmus+.

Škola nabízí možnost uznání získaných studijních kreditů pro potenciální zkrácení studia na navazující vysoké škole se stejným zaměřením.

Scholastika díky svým kontaktům propojuje studenty s reálným prostředím designu a pomáhá s výběrem studia / firmy, kde studenti absolvují důležitou čtyřměsíční praxi v závěrečném ročníku.

Co nás dělá výjimečnými?

Atmosféra a individualita

Menší velikost školy nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Moderní prostředí, technické vybavení k individuálnímu využití a prostor školy v centru města nejčastěji zmiňují naši studenti jako zásadní a příjemné výhody.

Specifikem studia je důraz na studentovu samostatnost a dostatek volnosti při objevování vlastní specializace.

Praxe a uplatnění

Pedagogové vyučují grafický, produktový a motion design na reálných projektech – výslednými pracemi si studenti plní své portfolio, které je skvěle prezentuje, když se uchází o práci v oboru.

Scholastika je proto v CV našich studentů vnímána jako důležitá praktická zkušenost, nejen jako škola.

Studenti absolvují ve 3. ročníku závěrečnou odbornou praxi v délce čtyř měsíců. S výběrem nejvhodnějšího místa (firmy/studia/designéra) škola aktivně pomáhá.

Praxe ve spojení s budoucími zaměstnavateli, technické zázemí a kolektiv školy – to vše zvyšuje schopnost absolventů uplatnit se v oboru.

Pedagogové a obory

Učení naše pedagogy opravdu baví a inovativní pojetí výuky přináší studentům možnost vzdělávat se na místě, které nepůsobí jako klasická škola. Například díky tomu, že pedagog je přirozenou autoritou, své studenty inspiruje věcmi, které dokázal, nikoliv svou pozicí.

Studenti mohou čerpat ze zkušeností pedagogů – jsou to respektovaní odborníci, osobnosti designu, kteří představují to nejlepší, co česká scéna momentálně nabízí.

Nabídka studijních oborů

Grafický
design

Produktový
design

Motion
design

Pohled studentů

„Škola vytváří určitou komunitu, nejen pro studenty, ale pro všechny pedagogy a zúčastněné. Je příjemné být v takovém prostředí, které vás každý den motivuje.”

„Líbí se mi, jak to tady vypadá, že to není taková ta standardizovaná škola a cítím se tady jako v nějakém hubu.”

„Není to jen škola, ale je to skoro velká umělecká rodina, kde se lidé potkávají a můžou vznikat různé spolupráce. Ať už mezi studenty nebo studenty a pedagogy.”

„Proč je ta škola skvělá? Pro mě osobně je to hlavně časová flexibilita. Jsem schopný při škole dělat i svoje projekty, svoji práci.”

Podívejte se na video, ve kterém o nás mluví naši studenti.

Zázemí naší školy

Škola se nachází v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí a je tak skvěle dopravně dostupná. Nabízíme moderně zařízené prostření, technické vybavení k individuálnímu využití nebo soukromou zahradu, stejně tak jako vybavené kuchyňky pro konzumaci a chill-out zónu pro odpočinek.

Studenti mohou využívat pro výuku ale i k práci na vlastních projektech počítačovou místnost se softwary, vybavenou dílnu s 3D tiskárnami, čtyřosou CNC frézou a gravírovacím laserem.

Školní fotoateliér nebo zvukové studio nabízí kvalitní vybavení, které si studenti mohou půjčit mimo budovu, což funguje stejně jednoduše jako při půjčování knih z knihovny.

Prohlédněte si naši školu v komentovaném videu.

Naši vedoucí pedagogové

Po kliknutí na fotku pedagoga se vám rozbalí informace o předmětu, který vyučuje.
U některých profilů také najdete video s představením pedagoga a jeho oboru.

Jan Čapek

Produktový design

Matěj Činčera

Grafický design A

Zuzana Lednická

Grafický design B

Vít Zemčík

Motion design

Jan Kloss

Vedoucí pedagog

Štěpán Marko

Vedoucí pedagog

Adam Štěch

Evžen Šimera

Andrea Průchová Hrůzová

Dominik Hrodek

Jitka Mikulicová

Jitka Šosová

Kateřina Přidalová

Markéta Ježková

Martin Koreň

Radek Pokorný

David Kořínek

Emil Gallík

Jaroslav Kučera

Jiří Thýn

Jaromír Krýže

Michal Cáb

Vojtěch Buchta

Filip Huněk

Adéla Gondová

Alena Hájková

David Böhm

David Frýdel

Eduard Herrmann a Matěj Coufal

Lukáš Franz

Petr Siebert

Pro zájemce o studium

Studium na VOŠ Scholastika má denní formu, je tříleté, a po jeho úspěšném absolvování a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky.

Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět e-mailem, poštou nebo osobně do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500. Přihlášky přijímáme do 12. 8. 2021.

Druhé kolo přijímacích pohovorů proběhne 16. až 18. srpna 2021, konkrétní termín vám bude oznámen e-mailem.

Uchazeč by měl předložit 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích a pedagogů daného oboru a ředitele školy.

Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku v roce 2021 činí 46.000 Kč.

Scholastika nabízí možnost rozložení platby na splátky s případným využitím bankovního úvěru Gaudeamus. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

Podejte si přihlášku a udělejte tak první krok na své cestě ke kariéře designéra.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po jeho přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o přijímacím pohovoru. Přihlášky přijímáme do 12. 8. 2021.

Otázky a odpovědi

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět. Přihlášku můžete poslat naskenovanou emailem na vos@scholastika.cz, poštou na adresu školy (Scholastika, Římská 12, Praha 2, 120 00) nebo po předchozí domluvě osobně do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500. Přihlášky přijímáme do 12. 8. 2021.

Přijímací pohovory proběhnou v červnu a srpnu 2021, konkrétní termíny budou oznámeny. Uchazeč by měl předložit 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích a pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Ano, Scholastika – Vyšší odborná škola vizuální komunikace, s. r. o. je od roku 2015 státem akreditovanou vyšší odbornou školou s denním studiem. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

Studium na VOŠ je ideální pro absolventy středních škol nebo bakalářských studií, kteří chtějí získat nové praktické i teoretické odborné znalosti v daných oborech, které jim pomohou nastartovat vlastní pracovní kariéru v designérském oboru. Studium má denní formu, je tříleté a po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

Scholastika organizuje pro své studenty doprovodné aktivity v podobě přednášek českých i zahraničních hostů ze světa umění a designu, komentovaných prohlídek výstav ve velkých institucích i malých nezávislých galeriích a studiech, školních výletů do zahraničí za uměním a designem (např. Benátské bienále, Salone del Mobile, Berlin Gallery Week). Studenti mohou využívat prostory školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

 

Erasmus +

Účast v programu Erasmus+ plus je otevřena všem studentkám a studentům, kteří na Scholastice navštěvují denní studium (nemají individuální vzdělávací plán). Účast doporučujeme zejména ve druhém ročníku v podobě semestrálního studijního pobytu nebo ve třetím ročníku v podobě pracovní stáže. Zahraniční pracovní stáž je možným ekvivalentem odborné praxe. 

 

Deadline přihlášek pro zimní období: 31. května

Deadline přihlášek pro letní období: 31. října 

 

Pokud se chcete přihlásit, nejprve si přečtěte manuál, jak na to, a následně vyplňte přihlášku, kterou prosím pošlete na jsosova@scholastika.cz nebo doneste do kanceláře zástupce ředitele. Pokud Vaše nejasnosti přetrvávají, neváhejte se ozvat na stejnou adresu.

 

Erasmus Charter 272003-EPP-1-2018-1-CZ-EPPKA1-ECHE

Erasmus Policy Statement

Jan Čapek

Jan Čapek je držitelem titulu Designér roku 2013 ocenění Czech Grand Design a mnoha dalších českých i zahraničních ocenění. Známý je především díky svým významným realizacím – designu lahví pro Karlovarské minerální vody, návrhu a realizaci půllitrů pro pivovar Velkopopovický kozel, designu nafukovací hračky Pes Bulík a Formule pro výrobce Fatra Napajedla, ale také svou autorskou tvorbou.

Ke svým návrhům přistupuje vždy novým způsobem. Staví jak na vysoké estetice a překvapivém technickém řešení, tak i na konceptuálním přesahu či rozvíjení možnosti použití daného předmětu.

Matěj Činčera

Se podílel na založení kreativní skupiny OKOLO a Pedal Project. Vyhrál cenu za Nejkrásnější knihu roku s publikací OKOLO Mollino. Právě s kolegy z OKOLO realizuje mnoho originálních kurátorských, publikačních a výtvarných projektů a se svým kolegou Janem Klossem vytvořili například grafické řešení pro designSUPERMARKET festival současného designu. Vystudoval grafický design na SUPŠ a VŠUP.

Zuzana Lednická

Zuzana Lednická vystudovala navrhování a technologii výroby hraček na Střední uměleckoprůmyslové škole a grafický design u prof. Zdeňka Zieglera na UMPRUM. V roce 1995 začala spolupracovat se Studiem Najbrt a od roku 2001 ho společně s Alešem Najbrtem vede. Zabývá se různými projekty od vizuálních stylů pro festivaly a galerie, filmové plakáty, knihy o designu a výtvarném umění přes hudbu a tvorbu pro děti po dlouhodobé společensky odpovědné spolupráce. Je držitelkou řady cen za design, mezi jinými i bronzové medaile ze soutěže o Nejkrásnější knihu světa roku 2012 za knihu o Libuši Niklové nebo ceny Czech Grand Design (2007, 2015) a Type Directors Club 2016 za projekt Typo 9010

Vít Zemčík

Vít Zemčík
absolvoval studium digitálních médií a komunikační studia na Masarykově univerzitě s krátkodobou stáží v ateliéru vizuální komunikace v norském Drammenu. Během studia začal pracovat jako grafický designér v České televizi, následně se přesunul do londýnského studia Mainframe. Po návratu do Prahy působí jako motion designér ve studiu Oficina a spolupořádá a moderuje festival motion designu Mouvo.

Vyučující

Jan Kloss

Je člen kreativní skupiny OKOLO, designér a spoluiniciátor založení značky BOTAS 66 a zakladatel nezávislého časopisu Pedal Project. Absolvoval studium v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace na pražské UMPRUM a mimo širokého působení na poli grafického designu se zabývá projekty napříč obory, jako jsou hudba, fotografie, video. Nositel ocenění European Design Awards, Czech Grand Design, Národní ceny za studentský design pravidelně publikuje v odborných knihách či časopisech Work, Search Design!, X, DAMn, Dolce Vita, Typografia nebo Revolver Revue.

Štěpán Marko

Štěpán Marko je grafický designér a typograf a také člen umělecké skupiny Black Hole Generation, která volně působí od roku 2015. Studoval na střední grafické škole obor Polygrafie a na pražské UMPRUM v ateliéru Tvorba písma a typografie. Tyto dva obory, jak tiskový, tak grafický, ve své práci využívá a kombinuje. Obor grafického designu vnímá jako možnost vizuálně převádět textové informace s určitým kulturním odkazem či přesahem. Spolupracuje s řadou nakladatelství, která se zaměřují na umělecké a teoretické publikace a byl několikrát oceněn v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku.

Adam Štěch

Adam Štěch je teoretik, novinář a kurátor, který se dlouhodobě zabývá designem, architekturou, módou a výtvarným uměním. Je absolventem Dějin umění na Karlově univerzitě a je spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO (laureáti Czech Grand Design, 2012) se kterou od roku 2009 realizoval desítky publikačních a výstavních projektů v České republice i v zahraničí.

Je autorem řady textů o designu a architektuře, které vychází v domácím i zahraničním tisku. Je stálým redaktorem časopisu Dolce Vita a pravidelně píše pro prestižní světové magazíny a blogy jako jsou Wallpaper, Modernism, Damn, Cool Hunting, Domus, Architonic, Mark nebo SightUnseen a další.

Vyučující

Evžen Šimera

Je současný český vizuální umělec a malíř, zároveň je ředitelem VOŠ Scholastika, kterou založil v roce 2012 společně s umělcem Ondřejem Brodym. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze a získal doktorát na UMPRUM. Vystavoval na významných přehlídkách především v rámci České republiky, je zastoupen ve mnoha soukromých a několika státních sbírkách a institucích. Byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a je laureátem Ceny kritiky za mladou malbu. Jeho tvorba se vztahuje ke konceptuálnímu myšlení především prostřednictvím malířských prostředků.

Andrea Průchová Hrůzová

Andrea Průchová Hrůzová je teoretičkou vizuální kultury, výzkumnicí a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě (mediální studia/žurnalistika) a Prague College (Fine Arts Experimental Media/Media & Communication Studies). V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů, založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute a stipendií Hlávkovy nadace Nadání. Do českého jazyka přeložila a doslovem opatřila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol v Palgrave Macmillan (2015) a Springer Publishing House (2017), v domácím prostředí přispěla například do časopisů Mediální studia, Sociální studia či Iluminace. Pravidelně se účastí zahraničních konferencí a veřejných diskuzí. V roce 2018 obdržela doktorský titul (Ph.D.) na FSV UK za dizertační práci věnující se problematice zobrazování moderní historie.

Dominik Hrodek

Jako marketingový konzultant a Deputy Managing Director agentury Dark Side pomáhá společnostem komunikovat a růst. Podílel se na definování a realizacích netradičních komunikačních strategií značek jako O2, SAS, PHILIPS, ČSOB, Coca-Cola, SPP, RWE, Nestlé nebo IBM. Mezi jeho projekty patří také Česko v datech či charitativní projekt Era pomáhá regionům. Je členem prezidia asociace reklamních agentur AČRA M.K. a současně ředitelem Českého institutu reklamní a marketingové komunikace. V letech 2000 až 2007 přednášel politickou a kulturní historii na FF UK v Praze. Ze semináře, který zde vedl, vznikla v roce 2006 výstava Pražské kavárny a jejich svět, jejíž byl komisařem. Autorsky se podílel také na stejnojmenné publikaci. Kurátorsky stojí za generační výstavou Globální mýty.

 

Jitka Mikulicová

Vystudovala UMPRUM v Praze a postgraduální program HISK v belgickém Ghentu. Je známá svébytným a citlivým uvažováním v malířském médiu. Kromě malby pracuje také s objektem nebo sochou. Obecně je ve své práci otevřena různým materiálům a formálním strategiím. Její dosavadní přístup zahrnuje jak smyslově-intuitivní, tak konceptuální rétoriku aplikovanou do současné malby.

 

Jitka Šosová

Jitka Šosová je absolventka dějin umění na Univerzitě Karlově a dějin a teorie designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě působí v Národní galerii v Praze a rovněž spolupracuje s dalšími muzejními a galerijními subjekty, například s pražským Museem Kampa či s Galerií Klatovy/Klenová, jako kurátorka a lektorka. Zabývá se především vizuální kulturou a uměním od 60. let do současností a metodologií dějin umění. Přispívá do tištěných i online médií, publikovala také řadu odborných textů.

 

Kateřina Přidalová

Mgr. Kateřina Přidalová je publicistkou, kritičkou designu a editorkou designreader.org. V současnosti je na volné noze, věnuje se projektovému vedení, copywritingu a spolupracuje s grafickými studii (Dynamo design, Toman design, Colmo, Lumír Kajnar). Přispívá do časopisů a online magazínů (kreativnicesko.cz, materialtimes.com, Host, Bulletin Moravské galerie, h7o.cz, Marketing & Media, Flash Art a další). V letech 2014 – 2016 byla členkou výběrové poroty Nejkrásnější české knihy roku a od roku 2014 je členkou Akademie Czech Grand Design. Jako lektorka vedla workshopy pro ateliér grafického designu AGD1 na brněnské FAVU (2013). V letech 2014–2016 pracovala jako projektová manažerka v Dynamo design.

 

Markéta Ježková

Markéta Ježková absolvovala studium dějin umění, estetiky a francouzského jazyka na FF UK a ULB v Bruselu. Věnuje se především umění renesance a manýrismu a fenoménu panovnických sbírek 16.-20. století. Více než deset let spolupracuje s oddělením vzdělávání Národní galerie v Praze a působí v Centru Studia Rudolphina Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

 

Martin Koreň

Martin Koreň je absolventem Strojní fakulty na pražské ČVUT v oboru Letadlová technika. Jeho profesním zaměřením je design a výrobní technologie v letectví. Působí v průmyslu, spolupracuje s odborně zaměřenými firmami, ale podílí se také na vývojových projektech na univerzitě. Každodenním nástrojem v jeho práci je 3D CAD software.

 

Radek Pokorný

Dlouhý čas autodidakt, ve čtyřiceti začal studovat. Absolvoval Akademii současné fotografie a následně grafický design, fotografii, dějiny umění, dějiny designu a multimedia na Scholastice. Při navrhování knih, brožur, časopisů, webových stránek nebo obalů hudebních nosišů se snaží propojit typografické řemeslo se současným grafickým designem. Od roku 2010 lektoruje, mezi jeho žáky patří profesionální fotografové i nositelé ceny Czech Press Photo. Jím graficky upravená publikace O čem sní získala hlavní cenu Fedrigoni Card Couture Awards 2017 – Das außergewöhnlichste Projekt (Výjimečný počin).

 

David Kořínek

David Kořínek je absolventem filmové vědy a estetiky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval jako producent v České televizi, na mediálních studiích MU založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, který do minulého roku vedl.

David Kořínek spolupracuje s nejrůznějšími produkcemi jako režisér. Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani, která vystavuje v evropských galeriích a institucích. Zabývá se teorií pohyblivého obrazu vzhledem k vizuálnímu umění, je autorem odborných textů v mezinárodních sbornících.

Emil Gallík

Emil Gallík absolvoval studium digitálních médií a dějin filmu na Masarykově univerzitě v Brně a kamery na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po studijní stáži ve švýcarském Curychu pracoval během navazujícího studia v soukromé brněnské televizi a následně působil jako freelancer v oblasti audiovizuální tvorby. Pro copywriterskou Obsahovou agenturu tvoří širokou škálu vizuálního obsahu pro české i zahraniční klienty a jako freelancer produkuje vizuální obsah pro instituce, firmy i umělce.

 

Jaroslav Kučera

Jaroslav Kučera pracuje jako výtvarník a designér se zaměřením na práci s kovem. Je absolventem Vysoké Uměleckoprůmyslové školy v Praze a studoval na Winchester school of Art a v Miami University v Oxfordu. Pro jeho práci je typická kombinace precizního zpracování s neobvyklým estetickým řešením. Zabývá se tvorbou šperků i realizací v architektuře.

 

Jiří Thýn

Ve své práci ohledává Jiří Thýn možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. Přestože řadí fotografie do cyklů, nevytváří početné série snímků na jedno téma. Cyklus využívá jako rámec přemýšlení o určitém problému, na který ukazuje z různých úhlů pohledu. Na výstavách kombinuje fotografie různých formátů s trojrozměrnými objekty a vytváří rytmizovaný celek, kde meziprostory zesilují sdělení. Obnažuje fotografii, aby ukázal, co předurčuje veškerou práci v tomto médiu. V jeho tvorbě se fotografická tradice nenásilně propojuje se současným postkonceptualismem.

 

Jaromír Krýže

Michal Cáb

Ve své umělecké praxi se věnuje sound designu, programování syntetizátorů a vytváření zvukových instalací. Vystudoval teologii a postgraduálně Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia III. Tomáše Vaňka. Ve své umělecké i pedagogické praxi zkoumá zejména problematiku užívání programovacích jazyků a otevřeného software jako základního vyjadřovacího prostředku pro dnešního umělce. Jeho nástrojovou doménou je operační systém Linux a programovací jazyk Pure Data, jejichž možnosti využívá jak v galerijním, tak divadelním kontextu. Realizoval řadu hudebních doprovodů pro divadelní představení i výstavních projektů. Michal je také členem otevřené livecodingové skupiny Kolektiv.

 

Vojtěch Buchta

Vystudoval Pedagogickou fakultu MU, obor výtvarná výchova a vizuální tvorba a Grafický design na VUT. Již od začátku se zaměřoval na animovanou grafiku a video. Začínal jako Apple Certified Trainer pro Final Cut a Motion a zároveň pracoval jako střihač a motion designér na volné noze. Podílel se na výrobě moha live projekcí, videoklipů a televizní grafice. Zároveň vyučoval jako pedagog na střední umělecké škole animaci a 3D grafiku. Poté nastoupil do České televize jako artdirector a motion designér, kde navrhoval a realizoval grafiku pro desítky pořadů napříč kanály a dva komplexní redesigny ČT sport. Po šesti letech v ČT přestoupil jako motion designér do marketingové agentury pro mobilní hry i aplikace a nyní působí opět jako lektor, motion designér a animátor na volné noze.

 

Filip Huněk

Filip Huněk je teoretikem vizuálních studií a konzultantem v oblasti digitální komunikace. Dlouhodobě se profiluje v oblasti nových médií. Své postgraduální studium ukončil disertační prací s názvem Problematika vizuálních obsahů na sociálních sítích: Analýza užití uživatelských filtrů v aplikaci Instagram. Během studií působil v Německu na Friedrich-Schiller Universität, v Rakousku na Universität Wien a ve Velké Británii na University of South Wales. Do češtiny přeložil knihu Můj děda nebyl nácek. Nacismus a holocaust v rodinné paměti, kterou v roce 2010 vydalo vydavatelství Argo. V domácím prostředí se věnuje technologickým implementacím nových médií a komunikačních online kanálů, zejména se zaměřením na vizuální komunikaci.

Adéla Gondová

Adéla vystudovala anglický jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V dětství žila několik let v USA (Pensylvánie) a po střední škole se na stejné místo vrátila a strávila sedm týdnů na stipendijním univerzitním letním programu na Lehigh University. Lektorské zkušenosti získala na osmiletém gymnáziu Jaroslava Seiferta a následně na Prague British International School, kde učila studenty mnoha národností.
Vyučující

Alena Hájková

Sochařka a absolventka ateliéru Skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V její práci má hlavní místo tavená plastika a broušené sklo, které neustále rozvíjí v praxi. Projekty na kterých pracuje zahrnují často i práci s různorodými materiály: kov, dřevo, epoxidy či různé formy licích pryskyřic, formovací a modelářské materiály. Preferuje především tradiční řemeslo a techniky, které se nebojí propojit s novými technologiemi a přístupy. Působí jako nezávislý designér a od roku 2017 je vedoucí dílny broušení skla na UMPRUM v Praze.

 

David Böhm

Absolvent AVU, dlouhodobě se věnuje kresbě, často ve spolupráci s Jiřím Frantou. Spolu byli třikrát nominovaní na cenu Jindřicha Chalupeckého, absolvovali řadu stáží a residencí a realizovali desítky výstav. Kromě volné tvorby se David Böhm věnuje ilustraci a autorským knihám, za které získal ocenění např. Nejkrásnější kniha ČR, Magnezia Litera, Czech Grand Design, Bologna Children’s Book Fair 2017 či nominaci Der Deutsche Jugendliteraturpreis. více na davidbohm.net

David Frýdel

Eduard Herrmann a Matěj Coufal

Designéři Matěj Coufal a Eduard Herrmann se seznámili během svých studií v Ateliéru produktového designu na pražské UMPRUM a rozhodli se společně založit studio. Herrmann & Coufal patří mezi subjekty pravidelně oceňované odbornými porotami. Jejich práci můžete znát v řadě podob: jako projekt DIY prezentovaného na Designbloku 19’, věšák špagety pro Master & Master, coby pixelový a piknikový mobiliář pro mmcité nebo odpadkové koše na pražské Náplavce. Jednotlivé projekty spojuje smysl pro detail spolu s neotřelostí a vtipem. Na kontě mají prestižní ocenění Designblok Diploma Selection, Czech Grand Design, ELLE Decoration International Award, BIG SEE Award nebo Red Dot Award.

 

Lukáš Franz

Petr Siebert

Vyučující

Principy vizuální komunikace – grafický design

Předmět pomáhá studentům osvojit si postupy kresby, grafických technik a návrhů. Ty jsou vnímány jako klíčové nástroje současné vizuální komunikace. Studenti během přednášek a realizace zadaných témat poznávají vývoj vedoucí k využití grafiky prakticky ve všech oborech. Jako absolventi tak získávají důležitou přípravu k budoucí práci v oblasti reklamy, vydavatelství tiskovin nebo módního návrhářství.

 

Počítačová grafika pro 2D

Cílem předmětu je naučit studenty ovládat na profesionální úrovni software pro tvorbu grafiky a úpravu fotografií. Absolventi efektivně využívají grafické nástroje z rodiny Adobe: upravují fotografie, texty, vytvářejí ilustrace a grafiku, sestavují výstupy pro další použití (tisková data, webová grafika, dokumenty). Znají možnosti programů Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign ve vztahu k jejich využití v profesionální praxi.

 

Technologie prostorové tvorby

V průběhu studia předmětu se studenti seznamují s nejčastěji používanými materiály pro výrobu produktů a jejich vlastnostmi (kov, dřevo, sklo, plast, keramika ..). Ty významně ovlivňují konečný design, tvar i užitnou kvalitu produktu. Hlavním cílem výuky je naučit studenty zohledňovat vlastnosti materiálů už při návrhu designu a následné výrobě projektové dokumentace. Jednotlivým materiálům jsou proto věnovány oddělené výukové bloky a samotná ateliérová výuka je dále doplněna relevantní praxí.

 

Vizuální teorie a kultura

Předmět provádí studenty problematikou vizuální kultury a funkcí obrazu jako takového. Představuje obraz v kontextu moderní společnosti a jeho nosičů. Fotografie a film v prostředí televize a internetu jsou hlavním tématem současné vizuální kultury. Cílem předmětu je předat studentům základní definice, pojmy a schopnost rozeznat širokou škálu obrazové tvorby z pohledu teorie vizuální kultury. Vědomosti získané během studia jsou podstatné jako zdroj inspirace a reflexe pro vlastní profesionální tvorbu absolventů.

 

Počítačová grafika pro 2D – After Effects

Zaměřením předmětu je výuka programu Adobe After Effects s přesahem do dalších programů pro navrhování a výrobu animované grafiky, postprodukce a animace. Cílem předmětu není jen získat znalost software, ale hlavně schopnost s pomocí něj tvořit a uvažovat jako designér v pohybu a vyprávět jako animátor v čase a daném formátu. V průběhu několika semestrů si osvojíme většinu nástrojů tohoto univerzálního programu a zároveň se naučíme stavět komplexní projekty a hledat optimální řešení všech tvůrčích zadání.

Následně se přesuneme do světa 3D grafiky a programu Cinema 4D, kde se naučíme modelovat, texturovat, animovat a spoustu dalších činností, pro tvorbu efektních I efektivních videí, interaktivních projektů a vizualizací. V kombinaci se znalostí After Effects a dalších programů je cílem získat širokou paletu schopností, které umožní navrhovat a realizovat všechny myslitelné projekty v oblasti motion designu a přilehlých oborech.

Application design / Sound design

Předmětem kurzu bude výuka základů sound designu a programování interaktivních aplikací. V první části kurzu se studenti nejprve seznámí se software na zpracování/generování zvuku a s problematikou reprezentace zvuku na digitální platformě. Po zvládnutí základní řemeslné dovednosti v oblasti zvukového software se studenti budou individuálně věnovat jednak vytvoření samostatné zvukové kompozice a jednak vytvoření zvukové složky pro motion-design projekt. V druhé části kurzu budou studenti uvedeni do problematiky návrhu a programování interaktivních aplikací, které budou moci použít k řízení obrazové i zvukové složky svých projektů.

 

Principy vizuální komunikace – fotografie

Principy vizuální komunikace provádí studenty současností umělecké a užité fotografie (módní, produktová, portrétní, architektury). Během studia rozebírají kontext fotografie k komerčnímu provozu i umění a učí se pracovat s vybavením fotografického ateliéru. Absolventi dokáží kreativně tvořit fotografie na profesionální úrovni a jsou znalostně vybaveni k získání různorodé práce v reklamním nebo uměleckém průmyslu.  

Výrazové prostředky videa: kamera a střih

Vyprávění příběhů nás provází ve všech tvůrčích činnostech. V předmětu Vizuální prostředky videa – kamera, střih vás naučíme jak správně využívat záznamovou techniku, aby jste diváka zaujaly svým vyprávěním. Od pre-produkční přípravy a volby vhodného tématu pro vizuální zpracování přes nastavení vašeho pracovního workflow až po zálohu a archivaci hotových projektů.

Natáčení je jako malování světlem. Bez správné kompozice z vás nebude výtečný malíř, bez znalostí expozice nemůžete mít obraz plně pod kontrolou. Technická zručnost jde ruku v ruce s kreativitou. Budeme studovat nasvícení scény, stabilizace a pohyby kamery, umístění mikrofonů, střihové techniky, zvukový design a mnoho dalších písmen z abecedy filmové řeči. Vaše kreativita dostane prostor hned poté co zvládneme ze záběrů (slovo) vytvářet sekvence (věta) a ze sekvencí sestavovat příběhy (text).

Abecedu filmové řeči vystřídají tvůrčí procesy psaní, dramaturgie a kritiky. Výsledkem bude vaše řemeslná zručnost v oblasti filmové tvorby a volné ruce ve vyprávění příběhů, kterým vaše publikum bude rozumět. Těšíme se na vaše nápady a přejeme dobré světlo!

Dějiny pohyblivého obrazu

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky a historií pohyblivého obrazu. Ten chápeme jako soubor širokého spektra médií spadajících jak do oblasti umění (kinematografie, videoart, video v galerijním provozu, on-line,…), tak do širší oblasti vizuální kultury (hudební video, pohyblivý obraz ve veřejném prostoru, digitální média, reklama,…televize). Předmět je koncipován jako vybrané kapitoly z historie obrazových médií, jejich minulost a genealogie je nazírána skrze přítomnost prostřednictvím případových studií. Historie je tedy zpřítomněna pomocí ukázek či projekce celých děl. Důležitou součástí kurzu je odhalování praktických postupů tvorby děl vzhledem k výrazovým prostředkům kamery, střihu a dalším obrazovým a významovým vrstvám. Předmět se snaží pokrýt historii médií pohyblivého obrazu v celé jejich šíři. Důraz je kladen na využití pro vlastní autorskou práci.

 

Počítačová grafika pro 3D

Počítačová grafika je součástí většiny vizualizací, které kolem sebe vidíme. Předmět provádí studenty základním modelováním, mapováním i pokročilým rendrováním a parametrickým designem. Kromě samotného grafického designu jsou studenti schopni připravovat data pro 3D tiskárny nebo CNC stroje. Ovládají 3D modelovací software od společností Autodesk – Alias, Fusion 360 a Siemens – NX, mají vědomosti, jak osvětlovat a komplexně dotvářet 3D scény. (Pro lepší porozumění výuce je doporučená znalost základů úpravy textur a práce s fotografií v Adobe Photoshop.)

 

Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století

Předmět probírá dějiny umění z hlediska časové posloupnosti a odhaluje jejich formální, obsahové a technologické změny. Dějinný přehled slouží studentům jako zdroj inspirace pro vlastní tvůrčí činnost. Rozebírá slohové, sociální, ikonografické a pojmové stránky vývoje umění. Absolvent je tak schopen orientovat se v historii umění od starověku až po 19. století. Zná klíčové představitele uvedených období a rozumí specifikům jednotlivých uměleckých slohů.

 

Dějiny grafického designu

Cílem přednáškového cyklu není pouze představit studentům historické proměny typografie a grafického designu (a dalších souvisejících disciplín), ale také nastínit otázky a problémy, které tyto obory provázejí napříč časem a které rovněž spoluutvářejí jejich současné podoby. Cyklus proto nesleduje postupnou chronologickou návaznost v jednotlivých ročnících, ale je koncipován v příčných řezech, které umožňují ohledávat zkoumanou látku z různých hledisek a s proměňujícími se akcenty, tedy například zaostřit pozornost na průvodní teoretický diskurz, specifika jednotlivých médií, na technologické aspekty atd.

 

Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

Předmět se soustředí na vývoj dějin umění od 20. století do současnosti s důrazem na posledních 50 let. Moderní umění zasazuje do širšího společensko-kulturního rámce. Během výuky jsou studentům vysvětleny teorie a principy, díky nimž získají vyčerpávající přehled. Přednášky doplňuje odborný seminář sloužící k pochopení významných uměleckých textů, děl a klíčových otázek. Jako součást výuky studenti navštěvují stálé expozice i výstavy současného a moderního umění.

 

Základy výtvarných technik

Předmět rozebírá specifika tradičních i moderních výtvarných technik. Představuje základy technologických principů, vlivy materiálových specifik, hodnocení konceptů a kompletace projektů. Přednášky formou odborných workshopů provádí studenty jednotlivými fázemi kreativního procesu návrhu, učí je zvažovat použití materiálů a odhadovat z toho plynoucí omezení. Absolventi dokáží výtvarné techniky nejen navrhovat, ale také zvažovat jejich výběr v kontextu k plánovanému uplatnění výrobku na trhu.

 

Marketingová komunikace

Schopnost prezentovat přednosti firmy, produktu nebo sebe sama, je základní předpoklad úspěchu. Síla reklamní prezentace potom silně závisí na vhodně zvoleném mixu marketingové komunikace. Přednáškový cyklus předmětu provede studenty fungováním masových médií, komunikačními kanály i problematikou public relations. Osvojí si základy etiky a práva v reklamě a za pomoci stáže v reklamní agentuře získají reálnou zkušenost z praxe. Jako budoucí designéři dokáží využít marketingovou komunikaci ve vlastní prospěch a kvalitně prezentovat svou tvorbu.

Odborná praxe

Předmět připravuje studenty v každém ročníku na úspěšné obhájení klauzurních prací. Pomáhá vhodně zvolit téma a naplnit cíl práce na praktickém výstupu hlavních předmětů studia (Grafický design, Design výrobků a Motion design). Probíhá formou individuálních konzultací s pedagogy a společných prezentací se spolužáky, kde si studenti osvojují obhajobu ročníkové práce, vlastní prezentaci a nabyté znalosti.

 

Výběrový seminář

Předmět připravuje studenty pro jejich budoucí komunikaci v profesním designérském životě. Výuka se zaměřuje na rozšiřování slovní zásoby, znalosti gramatiky a porozumění odborným textům. Studenti se dokáží orientovat v náročnějších textech, diskutovat a prezentovat v anglickém jazyce. Běžná výuka je dále obohacena o terminologii z uměleckého provozu a nácvik písemného vyjadřování. Pro výuku používáme učebnice Face2Face a Complete First. Jazyk je vyučován ve 3 úrovňových skupinách, českým pedagogem i rodilým mluvčím a je zakončen absolutorskou zkouškou na úrovni B2.

 

Dějiny designu

Přednáškový cyklus provede studenty historií světového designu od jeho počátků v druhé polovině minulého století až po jeho nejaktuálnější dění. Jednotlivé lekce budou zaměřeny jak na výrazné proudy a styly, které ovlivnily nejen design a architekturu, ale i volné umění, módu či grafický design. Skrze užité umění nahlédneme i do obecné teorie a historie výtvarného umění jako celku a fenoménu jeho vývoje a vlivů skrze moderní společnost.

Celkový cyklus je rozdělen do tří let:

1. rok – Úvod do obecné problematiky, teorie, základní pojmy a počátek historie designu (interiérového, produktového, průmyslového, konceptuálního) kolem roku 1850 až počátek druhé světové války v roce 1939.

2. rok – Design druhé poloviny minulého století. Historický, ale i typologický a tematický přehled světového designu od roku 1940 do roku 1990. Nahlédneme do problematiky modernismu a pozdějšího postmodernismu a jejich vývoje v mezinárodním měřítku.

3. rok – Současný design. Aktuální historie světového designu od roku 1990 do současnosti. Kromě samotné historie budou naznačeny obecné problémy jako publicistika designu, jeho vnímání v současné společnosti, kurátorství designu a celkový svět kolem tohoto oboru, který se stává v aktuální společnosti stále více reflektovaným.

Grafický design 2

Vizuální jazyk je živá, rozmanitá a neustále se vyvíjející součást naší kultury. Během tříletého studia budeme společně odkrývat a rozvíjet principy různých estetických forem, všímat si souvislostí a důvodů jejich proměny a vývoje. To vše v návaznosti na výuku vizuální teorie a dějin umění a designu. Studenti se naučí správně pochopit zadání (interpretovat a definovat zadání), rozpoznat klíčové momenty obsahu a najít co nejpřesnější formu vyjádření za pomoci současných prostředků a technologií.

 

Ročníkový projekt

Předmět připravuje studenty v každém ročníku na úspěšné obhájení klauzurních prací. Pomáhá vhodně zvolit téma a naplnit cíl práce na praktickém výstupu hlavních předmětů studia (Grafický design, Design výrobků a Motion design). Probíhá formou individuálních konzultací s pedagogy a společných prezentací se spolužáky, kde si studenti osvojují obhajobu ročníkové práce, vlastní prezentaci a nabyté znalosti.

 

Závěrečný projekt

Předmět připravuje studenty na úspěšné obhájení závěrečné absolventské práce. Pomáhá vhodně zvolit téma a naplnit cíl práce. Probíhá formou individuálních schůzek a společných prezentací s pedagogy, kde si studenti osvojují obhajobu závěrečné práce, vlastní prezentaci a nabyté znalosti. Součástí výuky je seminář, jak pracovat s posudky oponenta závěrečné práce ve prospěch vlastní úspěšné obhajoby.

 

Grafický design 1

Cílem předmětu je rozebrat zásadní aspekty práce grafického designéra. Studenti získají znalosti jak tvořit vizuální identitu značek, produktové obaly, propagační materiály a nejrůznější grafické výstupy na volné téma. Naučí se pracovat samostatně v grafických programech Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop. Výuka je dále obohacena praxí v ateliérech, dílenskými workshopy a přednáškami. Absolventi chápou grafický design v kontextu k vizuálnímu umění, typografii a motion designu. Dokáží argumentovat vlastní práce a samostatně prezentovat. Individuálně smýšlí a znají obor v celé jeho šíři.

Tomáš Machač

Tomáš Machač je absolvent Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem v oboru produktový design. Studoval zde bakalářské i magisterské studium, pod vedením Jana Čapka. Zaměřuje se především na produktový design a 3D softwary. Ve své práci upřednostňuje čistotu, jednoduchost, funkčnost a originalitu.

Jakub Petr

Jakub Petr je výtvarník a designér se zaměřením nejen na sklo, ale i přesahem do jiných disciplín, jako jsou nová média. Studoval na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze. Vyniká v užívání vědeckých poznatků ve své tvorbě, konstrukcí vlastních strojů a kromě designu užitkového skla se věnuje i návrhům světel. Teoretické znalosti v oboru ověřuje vlastní řemeslnou praxí.

Studijní kresba

Cílem předmětu je prohloubit u studentů znalosti a dovednosti v designérské kresbě a pěstovat v nich kreativní myšlení. Studenti na hodinách zpracovávají zadané téma a své nápady musí vyjádřit srozumitelnou a atraktivní kresbou.

 

Mariana Šindelková

Mariana Šindelková je absolventkou magisterského studia dějin umění na FF UK v Praze a doktorského studia v témže oboru na UMPRUM v Praze. Specializuje se na malířství první poloviny 20. století, především na tvorbu Josefa Čapka: spolu s Pavlou Pečinkovou edičně připravila Čapkovu „Publicistiku 2“ (Triáda 2012).

Další oblastí jejího zájmu je francouzské umění první poloviny 20. století a jeho dopad na formování výtvarné tvorby v českých zemích. Autorsky také připravila kapitolu o umělecké výzdobě pražské katedrály ve 20. století do knihy „Katedrála viditelná a neviditelná“ (Hilbertinum 2019).

Od roku 2005 do roku 2015 působila v lektorském oddělením NG v Praze. V letech 2013–2015 vedla seminář dějin umění na Gymnáziu Lauderových škol v Praze.

Vladimír Strejček

Založil v roce 2002 ilustrátorské studio DRAWetc, které dva roky poté dalo vzniknout etc. galerii. Je spolutvůrcem módní značky UrbanLegend a pořádá komiksovou soutěž ARNAL ve spolupráci s Komiksfestem. V roce 2013 s Haninou Větrovcovou založil sérii kreslících kompetitivních akcí Raw Art Wrestling (RAW) a rok poté založil digitální komiksové nakladatelství BigBookBrotherhood.

Motion design

Hlavním předmětem a zaměřením ateliéru je motion design coby dynamický způsob vizuální komunikace se specializací na praktické znalosti v kontextu současné audiovizuální tvorby. Studenti se seznámí s využitím a možnostmi pronikajících oborů, jako jsou animace, grafický design, film, vizuální efekty, nové technologie, video a interaktivní média. Naučí se, jakým způsobem tyto prostředky využít v kontextu designu a časové osy, která jim umožní efektivněji komunikovat vizuální sdělení.

Studenti se seznámí s jednotlivými nároky a požadavky, které kladou nejčastější výstupy spojené s motion designem. Budou se orientovat v tvorbě pro televizní a filmovou grafiku, pro internetová videa nebo mobilní aplikace. Budou schopni promýšlet a navrhovat dynamické vizuální výstupy určené pro malé obrazovky osobních digitáních zařízení, ale také pro obří projekční plochy. Pochopí obsahové i technologické nároky animované ikonky, znělky internetového vysílání nebo také fascinující interaktivní světelné projekce. Cílem hlavního předmětu tohoto studijního oboru je pochopení principů dynamické narace, využití animace a filmové řeči v kontextu grafického designu. A také orientace v neustále se rozšiřujícím a inkluzivním oborovém průniku motion designu.

Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Odborně se zabývá filosofií technologií, politickou ekologií a teorií vizuálních kultur. Kromě Scholastiky vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě, a je též členem kurátorského kolektivu galerie Display. Více info na likavcan.com.

 

Design výrobků

Cílem výuky je předat studentům praktické znalosti z prostředí produktového designu. Poznají hlavní pilíře práce designéra v kontextu různých materiálů, technologií a současných trendů. Design vstupuje nejen do výsledné funkcionality produktu, ale také má vliv na tvorbu jeho propagace a marketingové strategie. Studenti během výuky získávají přehled v odborné terminologii, technologiích výroby i vlastnostech materiálů a osvojují si správné postupy pro návrh unikátního produktového designu.

 

Ateliér produktového designu

Náš kurz Vám nabídne pohled do celého procesu tvorby produktového designéra od prvotních skic, návrhů a třídění myšlenek po samotnou realizaci. Dotkneme se tedy jak koncepční a logistické fáze navrhování, tak reálné výroby. Projdeme společně celým kreativním procesem s přihlédnutím na pochopení materiálů, technologií, ergonomie, kognitivní psychologie, morálky nebo estetiky ve spojení s designem. Každý kurz bude však individuální podle skladby účastníků a jejich zkušeností. Vše by mělo proběhnout hravou formou tak, aby si každý účastník vzal z kurzu nejen hmotný výsledek své práce.

Letní semestr 2021: Začátek kurzu bude stanoven dle vývoje epidemiologické situace. V závislosti na tato omezení se může změnit délka a cena kurzu. V současné chvíli můžete poslat nezávaznou elektronickou přihlášku. S bližšími informacemi se Vám ozveme v momentě, kdy bude průběh kurzu jasně daný.

Cena
8.900 Kč

Anglický jazyk

Předmět připravuje studenty pro jejich budoucí komunikaci v profesním designérském životě. Výuka se zaměřuje na rozšiřování slovní zásoby, znalosti gramatiky a porozumění odborným textům. Studenti se dokáží orientovat v náročnějších textech, diskutovat a prezentovat v anglickém jazyce. Běžná výuka je dále obohacena o terminologii z uměleckého provozu a nácvik písemného vyjadřování. Pro výuku používáme učebnice Face2Face a Complete First. Jazyk je vyučován ve 3 úrovňových skupinách, českým pedagogem i rodilým mluvčím a je zakončen absolutorskou zkouškou na úrovni B2.